Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/10/2021

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 13/10/2021

Xem bảng miền
Thứ tư
13/10
Bắc Ninh
ĐB 12-5-14-9-2-11lm
49522
G.Nhất
34123
G.Nhì
78632
64623
G.Ba
56223
06547
09009
89576
92818
86214
G.Tư
2021
5690
8849
0711
G.Năm
2113
8065
6311
6205
2776
7435
G.Sáu
397
539
413
G.Bảy
20
26
38
31
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Bắc Ninh
Chục Số Đơn vị
29 0 59
3122 1 31284
32 2 061322
1223 3 81952
1 4 97
603 5
272 6 5
94 7 62
31 8
340 9 70
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 12/10/2021

Xem bảng miền
Thứ ba
12/10
Quảng Ninh
ĐB 13-3-1-6-4-12lk
05618
G.Nhất
73209
G.Nhì
47494
05368
G.Ba
46758
46707
32222
24995
44326
85162
G.Tư
3826
2625
5000
9607
G.Năm
2166
6490
7920
4986
4950
0247
G.Sáu
364
768
934
G.Bảy
81
97
48
88
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
9250 0 079
8 1 8
26 2 06252
3 4
639 4 87
29 5 08
6822 6 48262
9402 7
486251 8 186
0 9 7054
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 11/10/2021

Xem bảng miền
Thứ hai
11/10
Hà Nội
ĐB 10-4-11-6-7-8lh
72142
G.Nhất
06050
G.Nhì
72755
40465
G.Ba
17432
24701
69352
39304
87384
75624
G.Tư
2222
8289
8745
8322
G.Năm
0230
2198
9920
6691
5184
3114
G.Sáu
758
499
915
G.Bảy
55
95
26
07
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
325 0 714
90 1 54
22354 2 60224
3 02
82102 4 52
529146 5 52820
2 6 5
0 7
59 8 429
98 9 5981
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 10/10/2021

Xem bảng miền
Chủ nhật
10/10
Thái Bình
ĐB 6-7-10-9-2-13lg
06085
G.Nhất
88649
G.Nhì
10842
18830
G.Ba
01269
23827
76813
31338
07958
49024
G.Tư
4671
1897
4473
0285
G.Năm
2069
7935
5161
9047
0316
3202
G.Sáu
246
585
284
G.Bảy
48
34
93
42
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
3 0 2
67 1 63
420 2 74
971 3 4580
382 4 82679
833 5 8
41 6 921
492 7 13
435 8 524
624 9 37
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 09/10/2021

Xem bảng miền
Thứ bảy
09/10
Nam Định
ĐB 9-12-2-11-6-4lf
31156
G.Nhất
70905
G.Nhì
52422
68986
G.Ba
95981
27557
61315
00056
79187
64291
G.Tư
4207
4639
7518
3207
G.Năm
6514
8442
4642
1514
5220
7211
G.Sáu
341
184
364
G.Bảy
33
92
39
01
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Nam Định
Chục Số Đơn vị
2 0 1725
04189 1 42185
9422 2 02
3 3 392
8612 4 122
10 5 762
528 6 4
0258 7
1 8 4176
32 9 21
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 08/10/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
08/10
Hải Phòng
ĐB 8-14-10-6-1-9le
43550
G.Nhất
92887
G.Nhì
67470
39215
G.Ba
44145
80556
86154
12485
18411
88022
G.Tư
6762
6312
7923
3586
G.Năm
2326
9918
6784
1435
2489
9817
G.Sáu
459
190
679
G.Bảy
17
49
68
11
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
975 0
12 1 721825
612 2 632
2 3 5
85 4 95
3481 5 9640
285 6 82
128 7 90
61 8 49657
4578 9 0
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 07/10/2021

Xem bảng miền
Thứ năm
07/10
Hà Nội
ĐB 15-1-8-6-10-4ld
97469
G.Nhất
47719
G.Nhì
46341
12091
G.Ba
19146
27071
58427
08765
05682
77078
G.Tư
7871
5078
9551
6745
G.Năm
0771
0072
9575
0039
0263
2308
G.Sáu
909
258
300
G.Bảy
59
61
16
51
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
0 0 908
6527349 1 69
78 2 7
6 3 9
4 561
746 5 918
14 6 1359
2 7 132582
5072 8 2
50316 9 1
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808