Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/03/2023

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 18/03/2023

Xem bảng miền
Thứ bảy
18/03
Nam Định
ĐB 14-6-10-3-9-11px
57570
G.Nhất
25444
G.Nhì
05260
51308
G.Ba
14099
69326
17323
52596
06495
47274
G.Tư
1522
2679
3931
2502
G.Năm
2734
6503
6147
0437
5088
0227
G.Sáu
897
979
581
G.Bảy
44
97
13
93
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Nam Định
Chục Số Đơn vị
67 0 328
83 1 3
20 2 7263
1902 3 471
4237 4 427
9 5
29 6 0
92432 7 9240
80 8 18
729 9 723965
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 17/03/2023

Xem bảng miền
Thứ sáu
17/03
Hải Phòng
ĐB 14-12-9-4-6-10py
59389
G.Nhất
46086
G.Nhì
47967
93279
G.Ba
62875
61643
80808
17950
83001
55132
G.Tư
7669
4211
2318
6993
G.Năm
7346
4111
6778
2763
2406
4847
G.Sáu
006
958
919
G.Bảy
09
05
65
60
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
65 0 956281
120 1 9128
3 2
694 3 2
4 673
067 5 80
0248 6 50397
46 7 859
5710 8 69
01678 9 3
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 16/03/2023

Xem bảng miền
Thứ năm
16/03
Hà Nội
ĐB 5-15-10-7-13-14pz
89581
G.Nhất
62172
G.Nhì
16250
32921
G.Ba
86507
63642
18592
40723
78206
13297
G.Tư
4218
9856
9922
8734
G.Năm
4172
2783
9801
0431
9420
0537
G.Sáu
945
195
212
G.Bảy
92
44
89
04
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
25 0 4176
0328 1 28
9217224 2 0231
82 3 174
403 4 452
49 5 60
50 6
309 7 22
1 8 931
8 9 2257
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 15/03/2023

Xem bảng miền
Thứ tư
15/03
Bắc Ninh
ĐB 9-8-11-14-4-5na
67724
G.Nhất
09458
G.Nhì
42912
82249
G.Ba
32675
58785
80854
22192
66944
59826
G.Tư
3763
1746
8274
9210
G.Năm
9558
7603
8738
9949
1521
8486
G.Sáu
600
528
250
G.Bảy
35
83
26
41
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Bắc Ninh
Chục Số Đơn vị
051 0 03
42 1 02
91 2 62814
806 3 58
7542 4 19264
378 5 0824
2284 6 3
7 45
2523 8 365
42 9 2
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 14/03/2023

Xem bảng miền
Thứ ba
14/03
Quảng Ninh
ĐB 15-10-2-12-1-3nb
67879
G.Nhất
07811
G.Nhì
56885
61063
G.Ba
64605
02010
94533
29538
20174
81544
G.Tư
7935
8490
0920
4677
G.Năm
6660
0349
9239
4622
5526
4141
G.Sáu
561
858
133
G.Bảy
76
78
40
09
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
46921 0 95
641 1 01
2 2 260
326 3 3958
74 4 0914
308 5 8
72 6 103
7 7 68749
753 8 5
0437 9 0
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 13/03/2023

Xem bảng miền
Thứ hai
13/03
Hà Nội
ĐB 6-1-2-9-8-12nc
17375
G.Nhất
14288
G.Nhì
47795
89010
G.Ba
20929
26532
57195
21787
86420
48111
G.Tư
6956
1055
0805
3323
G.Năm
1072
2589
1620
1450
8125
7411
G.Sáu
103
269
494
G.Bảy
80
74
83
51
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
82251 0 35
512 1 10
73 2 02539
802 3 2
79 4
250927 5 1065
5 6 9
8 7 425
8 8 03978
682 9 452
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 12/03/2023

Xem bảng miền
Chủ nhật
12/03
Thái Bình
ĐB 6-8-5-1-9-10nd
56695
G.Nhất
14685
G.Nhì
86290
10847
G.Ba
34708
21368
14720
47299
88746
86664
G.Tư
7445
4972
3960
2366
G.Năm
5485
6833
4077
3698
4339
1046
G.Sáu
108
993
097
G.Bảy
03
96
19
08
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
629 0 38
1 9
7 2 0
093 3 39
6 4 657
8249 5
9426 6 0684
974 7 72
0396 8 52
139 9 6378905
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808