Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/05/2023

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 31/05/2023

Xem bảng miền
Thứ tư
31/05
Bắc Ninh
ĐB 15-8-14-12-9-6sh
88961
G.Nhất
40956
G.Nhì
31944
49287
G.Ba
19424
05612
78426
30296
38763
87816
G.Tư
9466
8678
4184
2567
G.Năm
7313
3260
1908
1779
7508
4262
G.Sáu
169
307
843
G.Bảy
87
02
22
91
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Bắc Ninh
Chục Số Đơn vị
6 0 2782
96 1 326
0261 2 246
416 3
824 4 34
5 6
62915 6 9026731
8206 7 98
027 8 724
67 9 16
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 24/05/2023

Xem bảng miền
Thứ tư
24/05
Bắc Ninh
ĐB 7-15-3-11-13-6sr
19966
G.Nhất
59476
G.Nhì
65345
58041
G.Ba
20304
95694
17344
72216
32696
67352
G.Tư
1785
1474
3062
2264
G.Năm
5454
4067
9087
2101
9117
9472
G.Sáu
073
840
164
G.Bảy
80
87
95
63
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Bắc Ninh
Chục Số Đơn vị
84 0 14
04 1 76
765 2
67 3
6257094 4 0451
984 5 42
1976 6 34726
8261 7 3246
8 0725
9 546
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 17/05/2023

Xem bảng miền
Thứ tư
17/05
Bắc Ninh
ĐB 7-1-11-5-10-8ra
67949
G.Nhất
88636
G.Nhì
86754
64824
G.Ba
05541
89700
53672
75653
39193
12213
G.Tư
8776
3400
4612
5452
G.Năm
9839
4330
3544
6841
1618
1628
G.Sáu
979
049
813
G.Bảy
26
42
38
28
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Bắc Ninh
Chục Số Đơn vị
302 0 02
42 1 382
4157 2 684
1259 3 8906
452 4 292412
5 234
273 6
7 962
3221 8
7423 9 3
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 10/05/2023

Xem bảng miền
Thứ tư
10/05
Bắc Ninh
ĐB 12-3-13-6-4-9rh
97996
G.Nhất
66184
G.Nhì
81579
19025
G.Ba
25267
82002
34364
80746
09850
02979
G.Tư
5509
2451
3535
0484
G.Năm
9156
1859
0249
6927
7902
2659
G.Sáu
556
891
491
G.Bảy
05
43
19
84
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Bắc Ninh
Chục Số Đơn vị
5 0 5229
925 1 9
02 2 75
4 3 5
836 4 396
032 5 629210
5249 6 74
26 7 9
8 4
1524072 9 126
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 03/05/2023

Xem bảng miền
Thứ tư
03/05
Bắc Ninh
ĐB 13-4-7-12-3-14rs
85576
G.Nhất
51335
G.Nhì
81665
42261
G.Ba
02390
74032
02490
49728
77920
86355
G.Tư
6100
4962
8993
4459
G.Năm
5312
8561
7613
8129
8389
1776
G.Sáu
880
237
406
G.Bảy
67
28
41
12
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Bắc Ninh
Chục Số Đơn vị
80922 0 60
462 1 23
1263 2 8290
19 3 725
4 1
563 5 95
072 6 71225
63 7 6
22 8 09
285 9 302
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 26/04/2023

Xem bảng miền
Thứ tư
26/04
Bắc Ninh
ĐB 1-4-2-3-10-15qa
89675
G.Nhất
47122
G.Nhì
87741
90868
G.Ba
67189
59356
20187
85300
27642
74897
G.Tư
4117
8648
2445
1811
G.Năm
3606
9255
9511
2703
6045
1826
G.Sáu
148
330
095
G.Bảy
17
60
41
90
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Bắc Ninh
Chục Số Đơn vị
6930 0 630
4212 1 7212
42 2 62
0 3 0
4 1282522
95427 5 56
025 6 08
1289 7 5
426 8 97
8 9 057
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 19/04/2023

Xem bảng miền
Thứ tư
19/04
Bắc Ninh
ĐB 11-6-2-4-10-9qh
46285
G.Nhất
47600
G.Nhì
89103
41915
G.Ba
35857
82917
07914
80475
55113
18084
G.Tư
6314
7550
9636
4717
G.Năm
9880
7949
0301
6813
5152
5895
G.Sáu
877
990
348
G.Bảy
99
88
52
04
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Bắc Ninh
Chục Số Đơn vị
9850 0 4130
0 1 324275
52 2
120 3 6
0128 4 89
9718 5 2207
3 6
7125 7 75
84 8 8045
94 9 905
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808