Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/02/2024

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 29/02/2024

Xem bảng miền
Thứ năm
29/02
Hà Nội
ĐB 2-13-12-1-10-20-9-14gn
39648
G.Nhất
89254
G.Nhì
83310
67194
G.Ba
17553
16513
90168
81966
67408
22446
G.Tư
2546
1126
7889
3202
G.Năm
8654
2727
2819
4960
8883
8030
G.Sáu
429
531
092
G.Bảy
28
92
23
99
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
631 0 28
3 1 930
920 2 83976
2851 3 10
529 4 628
5 423
4226 6 086
2 7
2604 8 39
9218 9 2294
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 26/02/2024

Xem bảng miền
Thứ hai
26/02
Hà Nội
ĐB 9-4-13-2-7-17-14-3gk
27234
G.Nhất
61620
G.Nhì
29442
71430
G.Ba
71285
37989
62482
67475
65703
34114
G.Tư
4653
9878
4471
1839
G.Năm
0133
7292
8297
0646
4652
3382
G.Sáu
424
832
419
G.Bảy
63
88
24
56
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
32 0 3
7 1 94
395824 2 420
6350 3 23904
2213 4 62
87 5 623
54 6 3
9 7 815
87 8 8259
138 9 27
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 22/02/2024

Xem bảng miền
Thứ năm
22/02
Hà Nội
ĐB 7-6-10-2-11-3-18-12gd
82488
G.Nhất
52311
G.Nhì
07072
42726
G.Ba
40481
49867
76166
29399
36193
63578
G.Tư
9404
2834
6012
1448
G.Năm
4126
1347
1048
7295
7820
8038
G.Sáu
450
637
460
G.Bảy
25
70
90
13
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
79562 0 4
81 1 321
17 2 5620
19 3 784
03 4 782
29 5 0
226 6 076
346 7 082
42378 8 18
9 9 0593
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 19/02/2024

Xem bảng miền
Thứ hai
19/02
Hà Nội
ĐB 3-2-11-9-10-18-17-7ga
75801
G.Nhất
19995
G.Nhì
93219
56742
G.Ba
13459
21260
02582
01053
92502
27859
G.Tư
1440
1020
4024
9170
G.Năm
0057
6215
3858
8144
3559
8224
G.Sáu
554
331
982
G.Bảy
64
85
24
66
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
4276 0 21
30 1 59
8204 2 420
5 3 1
62354 4 402
819 5 478933
6 6 460
5 7 0
5 8 52
531 9 5
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 15/02/2024

Xem bảng miền
Thứ năm
15/02
Hà Nội
ĐB 16-4-18-12-17-3-5-1fv
48331
G.Nhất
33214
G.Nhì
95565
75869
G.Ba
85035
50958
42526
30662
77408
94544
G.Tư
6513
1726
6179
2439
G.Năm
2241
5718
6452
7022
5061
7065
G.Sáu
333
911
376
G.Bảy
51
10
20
70
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
127 0 8
51463 1 01834
526 2 0262
31 3 3951
41 4 14
623 5 128
722 6 1529
7 069
150 8
736 9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 12/02/2024

Xem bảng miền
Thứ hai
12/02
Hà Nội
ĐB --
chờ kết quả
G.Nhất
chờ kết quả
G.Nhì
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Ba
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Tư
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Năm
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Sáu
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Bảy
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 08/02/2024

Xem bảng miền
Thứ năm
08/02
Hà Nội
ĐB 9-3-4-15-6-17-12-19fs
85852
G.Nhất
17339
G.Nhì
81504
61590
G.Ba
11923
39951
06845
01815
93739
55388
G.Tư
9488
7388
2208
9004
G.Năm
9570
5276
3461
7388
5303
6573
G.Sáu
473
597
056
G.Bảy
42
31
21
27
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
79 0 384
3265 1 5
45 2 173
7202 3 192
02 4 25
41 5 612
57 6 1
29 7 3206
840 8 84
32 9 70
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808