Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/11/2021

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 26/11/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
26/11
Hải Phòng
ĐB 14-12-15-2-7-5np
81610
G.Nhất
43572
G.Nhì
02830
70461
G.Ba
10642
43979
44974
44345
44745
54146
G.Tư
1308
4893
1941
9021
G.Năm
0564
8667
1756
5363
6795
2527
G.Sáu
376
932
698
G.Bảy
29
72
64
60
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
631 0 8
426 1 0
7234 2 971
69 3 20
627 4 12526
942 5 6
754 6 420731
62 7 22694
90 8
27 9 853
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 19/11/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
19/11
Hải Phòng
ĐB 14-9-2-3-1-4ne
68712
G.Nhất
13056
G.Nhì
06192
95012
G.Ba
99626
60787
11782
79716
23208
53805
G.Tư
0290
2799
2097
4884
G.Năm
9850
6342
4004
8986
6207
3442
G.Sáu
222
826
366
G.Bảy
03
82
30
28
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
359 0 34785
1 62
82242912 2 8262
0 3 0
08 4 22
0 5 06
226815 6 6
098 7
20 8 22647
9 9 0972
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 12/11/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
12/11
Hải Phòng
ĐB 4-5-13-7-1-15mx
04211
G.Nhất
71230
G.Nhì
58044
68437
G.Ba
80363
60261
49100
77271
53221
35588
G.Tư
7488
0466
1119
7107
G.Năm
9609
0695
9105
1244
0805
7957
G.Sáu
966
246
923
G.Bảy
49
72
93
12
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
03 0 95270
6721 1 291
71 2 31
926 3 70
42 4 9642
902 5 7
624 6 6231
503 7 21
82 8 82
401 9 35
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 05/11/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
05/11
Hải Phòng
ĐB 7-12-1-11-15-8-17-18mp
66152
G.Nhất
65766
G.Nhì
01610
37587
G.Ba
67850
21069
37289
61589
14790
10276
G.Tư
7588
5664
3897
5600
G.Năm
2409
1347
2403
8443
9588
4431
G.Sáu
334
575
643
G.Bảy
38
02
90
85
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
92051 0 2930
3 1 0
05 2
420 3 841
36 4 37
87 5 02
76 6 496
498 7 56
382 8 582927
0682 9 027
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 29/10/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
29/10
Hải Phòng
ĐB 1-5-8-6-15-14me
67635
G.Nhất
83186
G.Nhì
46576
75207
G.Ba
37607
90787
01471
41670
48558
10786
G.Tư
6447
0420
5042
5225
G.Năm
5635
4481
0743
6322
5141
0007
G.Sáu
967
431
346
G.Bảy
96
09
43
65
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
27 0 97
3847 1
24 2 205
42 3 152
4 326172
6322 5 8
94827 6 57
60348 7 106
5 8 176
0 9 6
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 22/10/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
22/10
Hải Phòng
ĐB 10-5-4-3-13-2lx
56628
G.Nhất
23615
G.Nhì
74574
50353
G.Ba
31166
16493
70266
79071
61860
04844
G.Tư
1960
3013
8505
0372
G.Năm
3329
3862
4607
9661
8165
8670
G.Sáu
220
319
205
G.Bảy
17
82
79
06
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
2762 0 657
67 1 7935
867 2 098
195 3
47 4 4
0261 5 3
062 6 2150262
10 7 90214
2 8 2
712 9 3
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 15/10/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
15/10
Hải Phòng
ĐB 11-9-13-15-2-10lp
64218
G.Nhất
83454
G.Nhì
31313
38671
G.Ba
29917
25742
92751
69235
89354
18149
G.Tư
3490
7166
1748
5327
G.Năm
8125
0201
3864
7447
0449
8020
G.Sáu
432
412
974
G.Bảy
88
42
48
34
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
29 0 1
057 1 2738
4231 2 507
1 3 425
37652 4 2282792
23 5 142
6 6 46
421 7 41
8421 8 8
42 9 0
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808