Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/05/2021

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 07/05/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
07/05
Hải Phòng
ĐB 3-6-14-4-7-11bv
70447
G.Nhất
30887
G.Nhì
35120
87882
G.Ba
32452
68083
90768
49417
35327
45592
G.Tư
2495
1910
5938
5431
G.Năm
3356
4053
0586
9639
6345
4121
G.Sáu
227
327
843
G.Bảy
55
80
13
71
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
812 0
723 1 307
598 2 7310
1458 3 981
4 357
549 5 5632
58 6 8
23184 7 1
36 8 06327
3 9 52
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 30/04/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
30/04
Hải Phòng
ĐB 10-7-12-3-6-14bn
96736
G.Nhất
00731
G.Nhì
93389
43599
G.Ba
41521
57436
11921
95917
66854
33229
G.Tư
9188
7076
1306
7227
G.Năm
1773
7429
9108
6856
7119
3926
G.Sáu
336
122
639
G.Bảy
09
80
02
79
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
8 0 9286
223 1 97
02 2 2926712
7 3 6391
5 4
5 64
335270 6
21 7 936
08 8 089
07322189 9 9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 23/04/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
23/04
Hải Phòng
ĐB 13-15-10-11-9-2be
98860
G.Nhất
08807
G.Nhì
79035
36955
G.Ba
52152
13825
21632
50794
48684
45328
G.Tư
0241
6662
9586
2178
G.Năm
0468
2726
4326
8253
3124
5992
G.Sáu
309
967
177
G.Bảy
11
81
47
68
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
6 0 97
184 1 1
9653 2 62458
5 3 25
298 4 71
235 5 325
228 6 8720
4670 7 78
6272 8 164
0 9 24
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 16/04/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
16/04
Hải Phòng
ĐB 2-3-13-1-11-6av
99789
G.Nhất
61842
G.Nhì
61345
45388
G.Ba
33740
22618
08822
57006
19388
34906
G.Tư
0127
8332
9708
8666
G.Năm
6417
5984
1399
9256
6349
7108
G.Sáu
351
427
290
G.Bảy
24
63
21
14
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
94 0 862
25 1 478
324 2 41722
6 3 2
218 4 9052
4 5 16
5602 6 36
221 7
02182 8 4829
948 9 09
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 09/04/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
09/04
Hải Phòng
ĐB 1-5-9-15-12-11an
52070
G.Nhất
62954
G.Nhì
37646
88703
G.Ba
04269
02791
35381
80397
16804
02753
G.Tư
0651
7692
1233
6875
G.Năm
7439
7249
5341
9918
3352
8215
G.Sáu
262
484
531
G.Bảy
93
83
95
71
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
7 0 43
734598 1 85
659 2
98350 3 193
805 4 916
917 5 2134
4 6 29
9 7 150
1 8 341
346 9 35217
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 02/04/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
02/04
Hải Phòng
ĐB 10-2-15-7-3-1ae
01795
G.Nhất
99808
G.Nhì
58658
90819
G.Ba
54406
82291
94848
61086
13666
06582
G.Tư
6068
4967
7881
1343
G.Năm
5616
5817
9615
1888
6782
6750
G.Sáu
933
952
851
G.Bảy
10
15
43
45
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
15 0 68
589 1 052679
582 2
423 3 3
4 3258
1249 5 2108
1086 6 876
16 7
86450 8 82216
1 9 15
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 26/03/2021

Xem bảng miền
Thứ sáu
26/03
Hải Phòng
ĐB 9-2-12-13-14-1zd
72042
G.Nhất
68063
G.Nhì
25311
29971
G.Ba
83206
86522
85186
75709
65955
63349
G.Tư
6509
7975
0671
5763
G.Năm
4368
4718
7579
0026
5589
9488
G.Sáu
338
783
541
G.Bảy
59
57
29
76
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
0 926
4721 1 81
24 2 962
862 3 8
4 192
75 5 975
7208 6 83
5 7 69512
3618 8 3986
5278024 9
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808