Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/09/2022

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 16/09/2022

Xem bảng miền
Thứ sáu
16/09
Hải Phòng
ĐB 3-1-14-11-15-6dq
48715
G.Nhất
90716
G.Nhì
56928
41080
G.Ba
43187
69772
54529
67275
81565
74877
G.Tư
6222
2420
3750
8550
G.Năm
6817
6756
4721
1214
2847
5145
G.Sáu
847
449
541
G.Bảy
90
89
86
84
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
92528 0
42 1 7465
27 2 12098
3
81 4 72915
4761 5 602
851 6 5
42187 7 257
2 8 96470
842 9 0
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 09/09/2022

Xem bảng miền
Thứ sáu
09/09
Hải Phòng
ĐB 7-5-3-10-12-1dy
01293
G.Nhất
80770
G.Nhì
15337
47742
G.Ba
84235
63153
17132
31890
86262
24310
G.Tư
6151
3354
6145
9246
G.Năm
9155
7143
8319
1406
5014
2761
G.Sáu
565
455
052
G.Bảy
20
96
86
74
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
2917 0 6
65 1 940
5364 2 0
459 3 527
715 4 3562
65243 5 522143
9804 6 512
3 7 40
8 6
1 9 603
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 02/09/2022

Xem bảng miền
Thứ sáu
02/09
Hải Phòng
ĐB 15-8-11-7-5-9cg
03138
G.Nhất
55336
G.Nhì
16287
50610
G.Ba
23213
94611
93054
99001
36062
64565
G.Tư
7738
6383
2433
9941
G.Năm
2750
0335
6575
3757
2714
9100
G.Sáu
469
117
171
G.Bảy
10
09
33
02
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
1250 0 9201
7410 1 027431
06 2
3281 3 325826
15 4 1
376 5 074
3 6 925
158 7 15
32 8 37
06 9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 26/08/2022

Xem bảng miền
Thứ sáu
26/08
Hải Phòng
ĐB 13-3-1-11-4-5cq
89151
G.Nhất
13354
G.Nhì
41050
66592
G.Ba
11829
85952
33618
51263
45682
75002
G.Tư
7290
0543
6438
1691
G.Năm
8156
7005
8893
7464
5566
9131
G.Sáu
314
530
391
G.Bảy
55
24
88
02
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
395 0 25
9235 1 48
02589 2 49
946 3 018
2165 4 3
50 5 562041
56 6 463
7
831 8 82
2 9 1302
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 19/08/2022

Xem bảng miền
Thứ sáu
19/08
Hải Phòng
ĐB 10-1-8-2-4-13cy
75303
G.Nhất
52115
G.Nhì
49450
24190
G.Ba
39685
51015
16217
74644
90331
13027
G.Tư
5832
5220
1115
6455
G.Năm
1424
7115
9192
5255
9861
7330
G.Sáu
344
895
657
G.Bảy
08
96
98
75
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
3259 0 83
63 1 547
93 2 407
0 3 021
422 4 42
7914528 5 7520
9 6 1
512 7 5
09 8 5
9 68520
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 12/08/2022

Xem bảng miền
Thứ sáu
12/08
Hải Phòng
ĐB 11-17-6-19-2-16-7-3bg
93970
G.Nhất
42956
G.Nhì
73740
91882
G.Ba
83289
82224
72392
74037
55906
71697
G.Tư
8776
4418
7445
8959
G.Năm
1169
0666
5630
9231
9050
2909
G.Sáu
821
686
067
G.Bảy
19
90
38
72
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
93547 0 96
23 1 98
798 2 14
3 8017
2 4 50
4 5 096
86705 6 796
639 7 260
31 8 692
16058 9 027
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 05/08/2022

Xem bảng miền
Thứ sáu
05/08
Hải Phòng
ĐB 10-6-13-5-15-8bq
49513
G.Nhất
91374
G.Nhì
13523
80169
G.Ba
21823
68922
93413
71315
35384
07823
G.Tư
0393
0045
1630
7989
G.Năm
5811
7088
8901
1847
2888
9731
G.Sáu
840
991
794
G.Bảy
73
16
14
67
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hải Phòng
Chục Số Đơn vị
43 0 1
9103 1 641325
2 2 322
792312 3 10
1987 4 075
41 5
1 6 79
64 7 34
82 8 8294
86 9 143
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808