Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/10/2021

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 09/10/2021

Xem bảng miền
Thứ bảy
09/10
Nam Định
ĐB 9-12-2-11-6-4lf
31156
G.Nhất
70905
G.Nhì
52422
68986
G.Ba
95981
27557
61315
00056
79187
64291
G.Tư
4207
4639
7518
3207
G.Năm
6514
8442
4642
1514
5220
7211
G.Sáu
341
184
364
G.Bảy
33
92
39
01
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Nam Định
Chục Số Đơn vị
2 0 1725
04189 1 42185
9422 2 02
3 3 392
8612 4 122
10 5 762
528 6 4
0258 7
1 8 4176
32 9 21
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 02/10/2021

Xem bảng miền
Thứ bảy
02/10
Nam Định
ĐB 6-15-1-2-4-9ky
37377
G.Nhất
21288
G.Nhì
46261
00079
G.Ba
66998
36915
98030
41584
52824
42926
G.Tư
2434
0327
9138
3444
G.Năm
5450
1412
9468
0875
8001
6321
G.Sáu
887
703
045
G.Bảy
31
78
63
55
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Nam Định
Chục Số Đơn vị
53 0 31
3026 1 25
1 2 1746
60 3 1480
3482 4 54
5471 5 50
2 6 381
827 7 8597
76398 8 748
7 9 8
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 25/09/2021

Xem bảng miền
Thứ bảy
25/09
Nam Định
ĐB 11-5-2-7-1-4kq
92408
G.Nhất
91545
G.Nhì
83667
10074
G.Ba
24894
91092
90506
11587
03675
28811
G.Tư
1134
8263
7597
0123
G.Năm
2562
9892
0143
7177
9148
5373
G.Sáu
341
495
952
G.Bảy
71
35
97
83
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Nam Định
Chục Số Đơn vị
0 68
741 1 1
5692 2 3
84762 3 54
397 4 1385
3974 5 2
0 6 237
92786 7 17354
40 8 37
9 725224
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 18/09/2021

Xem bảng miền
Thứ bảy
18/09
Nam Định
ĐB 9-2-6-15-8-13kf
93901
G.Nhất
29743
G.Nhì
74749
24114
G.Ba
11745
24603
47552
26902
02551
09078
G.Tư
2410
5244
7589
6247
G.Năm
6371
5447
7365
6465
3567
7674
G.Sáu
783
359
506
G.Bảy
36
83
39
17
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Nam Định
Chục Số Đơn vị
1 0 6321
750 1 704
50 2
8204 3 69
741 4 724593
624 5 921
30 6 527
1426 7 148
7 8 329
3584 9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 11/09/2021

Xem bảng miền
Thứ bảy
11/09
Nam Định
ĐB 7-8-15-4-10-1hy
26654
G.Nhất
20585
G.Nhì
51339
80495
G.Ba
73145
54425
13470
95180
51294
10392
G.Tư
6147
1153
8442
6773
G.Năm
8484
0277
8909
5947
1763
3538
G.Sáu
496
219
658
G.Bảy
13
51
11
19
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Nam Định
Chục Số Đơn vị
78 0 9
51 1 319
49 2 5
1657 3 89
895 4 7225
4298 5 1834
9 6 3
742 7 730
53 8 405
1203 9 6425
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 04/09/2021

Xem bảng miền
Thứ bảy
04/09
Nam Định
ĐB 13-15-1-5-4-10hq
29855
G.Nhất
28539
G.Nhì
81656
35270
G.Ba
52786
21877
28766
80636
88321
37142
G.Tư
2287
8360
9211
3355
G.Năm
9497
6858
4094
1111
9263
1312
G.Sáu
945
111
675
G.Bảy
38
80
06
35
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Nam Định
Chục Số Đơn vị
867 0 6
132 1 132
14 2 1
6 3 8569
9 4 52
34752 5 856
08635 6 306
987 7 570
35 8 076
3 9 74
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 28/08/2021

Xem bảng miền
Thứ bảy
28/08
Nam Định
ĐB 5-6-8-7-9-1hf
50509
G.Nhất
96823
G.Nhì
95438
67362
G.Ba
06101
36817
08356
70684
30641
71561
G.Tư
0324
5817
5364
1563
G.Năm
5961
2931
2584
3068
2520
3384
G.Sáu
445
478
538
G.Bảy
30
80
98
74
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Nam Định
Chục Số Đơn vị
382 0 19
62304 1 72
6 2 043
62 3 081
78326 4 51
4 5 6
5 6 128432
12 7 48
97326 8 042
0 9 8
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808