Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/11/2022

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 29/11/2022

Xem bảng miền
Thứ ba
29/11
Quảng Ninh
ĐB 12-6-14-15-10-7hz
25380
G.Nhất
28733
G.Nhì
75482
90338
G.Ba
40071
62719
03871
39155
49381
54569
G.Tư
5221
4873
4295
6204
G.Năm
3664
7733
5955
6664
8443
9055
G.Sáu
167
970
412
G.Bảy
03
69
77
61
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
78 0 34
62728 1 29
18 2 1
03247 3 328
620 4 3
539 5 52
6 921742
76 7 70312
3 8 120
621 9 5
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 22/11/2022

Xem bảng miền
Thứ ba
22/11
Quảng Ninh
ĐB 4-13-5-8-14-10gh
30529
G.Nhất
00774
G.Nhì
71339
87590
G.Ba
94856
44576
54746
62290
56551
40367
G.Tư
5453
6915
0626
5872
G.Năm
0190
8930
5221
2743
9398
0212
G.Sáu
212
976
516
G.Bảy
50
13
41
49
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
5933 0
425 1 32265
127 2 169
145 3 09
7 4 1936
1 5 0361
721254 6 7
6 7 6224
9 8
432 9 038
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 15/11/2022

Xem bảng miền
Thứ ba
15/11
Quảng Ninh
ĐB 6-5-9-13-3-1gs
91006
G.Nhất
22362
G.Nhì
00497
25741
G.Ba
83780
71776
83219
79310
25559
28409
G.Tư
6094
4114
4358
4970
G.Năm
2704
2016
1614
0178
3411
3799
G.Sáu
574
202
404
G.Bảy
02
57
50
82
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
5781 0 22496
14 1 642190
0286 2
3
702129 4 1
5 7089
170 6 2
59 7 4806
75 8 20
9150 9 947
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 08/11/2022

Xem bảng miền
Thứ ba
08/11
Quảng Ninh
ĐB 18-13-11-4-6-9-20-12fb
66130
G.Nhất
31344
G.Nhì
60841
75083
G.Ba
20089
91989
55661
28892
04894
38296
G.Tư
9750
1119
3274
6424
G.Năm
3786
0911
9541
3781
9279
2086
G.Sáu
021
974
097
G.Bảy
41
97
10
96
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
153 0
432186 1 019
9 2 14
8 3 0
72294 4 134
5 0
9282 6 1
92 7 429
8 621923
7182 9 72624
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 01/11/2022

Xem bảng miền
Thứ ba
01/11
Quảng Ninh
ĐB 4-7-6-14-11-10fl
99876
G.Nhất
35394
G.Nhì
83301
41034
G.Ba
78478
01506
61824
21864
19460
97709
G.Tư
2523
8243
8504
6873
G.Năm
6666
0003
6305
9126
5239
8233
G.Sáu
399
774
666
G.Bảy
79
76
46
50
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
56 0 354691
0 1
2 634
03247 3 934
702639 4 63
0 5 0
7246220 6 640
7 962438
7 8
7930 9 94
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 25/10/2022

Xem bảng miền
Thứ ba
25/10
Quảng Ninh
ĐB 1-13-17-15-4-11-5-16ft
50604
G.Nhất
02803
G.Nhì
82308
14716
G.Ba
18849
52967
20498
02113
21235
00297
G.Tư
3440
7251
6372
5944
G.Năm
4127
9161
5584
1258
1074
5102
G.Sáu
054
810
879
G.Bảy
81
78
36
65
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
14 0 2834
865 1 036
07 2 7
10 3 65
58740 4 049
63 5 481
31 6 517
269 7 8942
7590 8 14
74 9 87
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 18/10/2022

Xem bảng miền
Thứ ba
18/10
Quảng Ninh
ĐB 5-9-15-14-8-4eb
07253
G.Nhất
99692
G.Nhì
72624
20724
G.Ba
50452
80059
29786
83786
32047
53896
G.Tư
5791
6996
2984
7726
G.Năm
0054
1956
0329
4338
7272
9689
G.Sáu
859
274
234
G.Bảy
58
92
72
76
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
0
9 1
92725 2 9642
5 3 48
735822 4 7
5 8924623
7592282 6
4 7 2264
53 8 9462
5228 9 22162
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808