Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/05/2024

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 28/05/2024

Xem bảng miền
Thứ ba
28/05
Quảng Ninh
ĐB 15-14-9-10-2-18-16-12mt
47490
G.Nhất
72043
G.Nhì
09830
29003
G.Ba
30879
15157
62025
16755
23357
05880
G.Tư
8291
6953
9981
1132
G.Năm
0811
0341
2380
4935
4914
8694
G.Sáu
232
937
880
G.Bảy
63
29
75
12
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
8339 0 3
1498 1 214
132 2 95
6504 3 22750
19 4 13
7325 5 3725
6 3
352 7 59
8 01
27 9 410
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 21/05/2024

Xem bảng miền
Thứ ba
21/05
Quảng Ninh
ĐB 3-10-8-11-17-20-9-19mk
55200
G.Nhất
18539
G.Nhì
69018
79701
G.Ba
77775
27106
44932
69463
49358
74462
G.Tư
6188
9885
3428
9737
G.Năm
1245
1061
4589
0309
8867
2047
G.Sáu
832
502
909
G.Bảy
79
73
50
87
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
50 0 29610
60 1 8
3206 2 8
76 3 2279
4 57
487 5 08
0 6 1732
8643 7 935
8251 8 7985
70283 9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 14/05/2024

Xem bảng miền
Thứ ba
14/05
Quảng Ninh
ĐB 14-13-6-11-5-19-10-20mb
16880
G.Nhất
28703
G.Nhì
39525
63916
G.Ba
15096
08691
26638
16518
93526
28481
G.Tư
8610
7148
0858
1031
G.Năm
1597
2914
5213
4645
6661
9199
G.Sáu
934
848
328
G.Bảy
66
63
45
65
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
18 0 3
6398 1 43086
2 865
610 3 418
31 4 5282
4262 5 8
6921 6 6351
9 7
422531 8 10
9 9 7961
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 07/05/2024

Xem bảng miền
Thứ ba
07/05
Quảng Ninh
ĐB 7-5-13-12-6-15-10-8lt
12317
G.Nhất
81118
G.Nhì
75679
55486
G.Ba
53640
11641
98550
51697
35757
58353
G.Tư
4876
8039
6393
9366
G.Năm
1073
9098
6376
6149
3473
0458
G.Sáu
004
560
330
G.Bảy
28
17
01
22
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
6345 0 14
04 1 728
2 2 82
7295 3 09
0 4 901
5 8073
7268 6 06
1295 7 32629
2951 8 6
437 9 837
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 30/04/2024

Xem bảng miền
Thứ ba
30/04
Quảng Ninh
ĐB 2-8-4-10-1-20-17-12lk
44624
G.Nhất
05886
G.Nhì
75181
44812
G.Ba
09211
39887
51882
98592
13100
35623
G.Tư
3810
5366
3352
3783
G.Năm
9442
7335
4865
8702
9454
0153
G.Sáu
064
111
819
G.Bảy
47
59
54
28
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
10 0 20
128 1 12902
405891 2 834
582 3 5
5262 4 72
36 5 94232
68 6 456
48 7
2 8 37216
51 9 2
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 23/04/2024

Xem bảng miền
Thứ ba
23/04
Quảng Ninh
ĐB 16-14-3-9-8-7-10-4lb
12681
G.Nhất
26928
G.Nhì
84568
79326
G.Ba
60597
77441
98277
62191
30322
97918
G.Tư
5890
9394
6338
8901
G.Năm
4916
9771
1007
2806
5292
8652
G.Sáu
815
466
192
G.Bảy
33
16
08
17
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
9 0 8761
70498 1 62758
9252 2 268
3 3 38
9 4 1
1 5 2
12602 6 68
1097 7 17
03162 8 1
9 20471
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 16/04/2024

Xem bảng miền
Thứ ba
16/04
Quảng Ninh
ĐB 17-19-12-1-13-14-2-8kt
96850
G.Nhất
66671
G.Nhì
51310
74053
G.Ba
36642
19172
58381
14433
62816
92024
G.Tư
4787
8217
7761
0665
G.Năm
8452
0869
3282
0710
4804
7663
G.Sáu
366
886
216
G.Bảy
12
51
91
18
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Quảng Ninh
Chục Số Đơn vị
125 0 4
59687 1 286027
15847 2 4
635 3 3
02 4 2
6 5 1230
6812 6 69315
81 7 21
1 8 6271
6 9 1
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808