Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/12/2022

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 04/12/2022

Xem bảng miền
Chủ nhật
04/12
Thái Bình
ĐB 11-8-2-12-4-9ht
05028
G.Nhất
94007
G.Nhì
18783
39801
G.Ba
50296
49926
94188
85957
88720
36286
G.Tư
7781
9228
6483
6636
G.Năm
5841
9320
2564
5651
9661
6285
G.Sáu
517
782
277
G.Bảy
21
10
67
39
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
122 0 17
245680 1 07
8 2 102826
82 3 96
6 4 1
8 5 17
3928 6 741
61750 7 7
228 8 2513286
3 9 6
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 27/11/2022

Xem bảng miền
Chủ nhật
27/11
Thái Bình
ĐB 10-3-6-11-12-15gb
67857
G.Nhất
24762
G.Nhì
15441
04864
G.Ba
08271
66428
62919
75365
85787
21002
G.Tư
0896
5072
9185
7394
G.Năm
3832
8408
2046
5486
7182
2401
G.Sáu
695
320
642
G.Bảy
42
55
21
80
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
82 0 812
2074 1 9
4238706 2 108
3 2
96 4 2261
5986 5 57
489 6 542
85 7 21
02 8 06257
1 9 564
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 20/11/2022

Xem bảng miền
Chủ nhật
20/11
Thái Bình
ĐB 3-13-1-12-4-6gl
80770
G.Nhất
74803
G.Nhì
88570
42720
G.Ba
53876
08026
67336
03704
43408
16903
G.Tư
2018
8532
3564
2072
G.Năm
8409
7739
0074
9074
0573
6822
G.Sáu
820
944
037
G.Bảy
52
33
61
24
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
2272 0 9483
6 1 8
5237 2 40226
3702 3 37926
247260 4 4
5 2
723 6 14
3 7 4232602
10 8
03 9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 13/11/2022

Xem bảng miền
Chủ nhật
13/11
Thái Bình
ĐB 10-13-1-8-4-5gu
96305
G.Nhất
67959
G.Nhì
20646
33331
G.Ba
93051
86138
60171
34010
77612
40721
G.Tư
7922
7402
4996
9753
G.Năm
9028
0798
6142
5181
3005
0430
G.Sáu
913
266
605
G.Bảy
20
21
36
01
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
231 0 152
2208573 1 302
4201 2 01282
15 3 6081
4 26
03 5 319
3694 6 6
7 1
293 8 1
5 9 86
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 06/11/2022

Xem bảng miền
Chủ nhật
06/11
Thái Bình
ĐB 9-10-11-1-2-12fd
77471
G.Nhất
19152
G.Nhì
97536
23750
G.Ba
96328
05336
86498
22305
92542
92511
G.Tư
1202
4265
3726
6791
G.Năm
9261
8406
8891
8795
0587
6651
G.Sáu
733
915
460
G.Bảy
50
36
64
96
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
526 0 625
692517 1 51
045 2 68
3 3 633
6 4 2
1960 5 0212
33902 6 4015
8 7 1
29 8 7
9 61258
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 30/10/2022

Xem bảng miền
Chủ nhật
30/10
Thái Bình
ĐB 3-2-8-12-15-1fn
05085
G.Nhất
52112
G.Nhì
34968
38884
G.Ba
53704
12738
54587
09805
82578
04521
G.Tư
4991
0172
0087
1576
G.Năm
2444
2208
4446
9082
9943
0001
G.Sáu
786
779
247
G.Bảy
47
84
18
95
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
0 8145
092 1 82
871 2 1
4 3 8
8240 4 72463
908 5
847 6 8
4282 7 9268
10376 8 4262725
7 9 51
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 23/10/2022

Xem bảng miền
Chủ nhật
23/10
Thái Bình
ĐB 14-7-6-5-9-12fv
12843
G.Nhất
17105
G.Nhì
39019
07823
G.Ba
84315
68555
25647
16084
08591
54488
G.Tư
6546
9861
9809
6677
G.Năm
5359
4191
5365
8620
2515
4762
G.Sáu
860
513
793
G.Bảy
11
31
91
02
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
62 0 295
13936 1 13529
06 2 03
1924 3 1
8 4 673
61250 5 95
4 6 0521
74 7 7
8 8 48
501 9 133
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808