Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/05/2024

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 26/05/2024

Xem bảng miền
Chủ nhật
26/05
Thái Bình
ĐB 1-5-19-12-20-3-13-8mr
53398
G.Nhất
12478
G.Nhì
14385
06275
G.Ba
50369
07115
73615
52752
37780
90972
G.Tư
1340
3208
3152
1799
G.Năm
5570
7834
5867
5173
2969
1012
G.Sáu
288
878
459
G.Bảy
61
92
08
33
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
748 0 82
6 1 252
91527 2
37 3 34
3 4 0
1287 5 922
6 1792
6 7 820325
028729 8 805
5629 9 298
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 19/05/2024

Xem bảng miền
Chủ nhật
19/05
Thái Bình
ĐB 16-4-3-12-6-9-20-5mg
14478
G.Nhất
08543
G.Nhì
83125
92133
G.Ba
92796
76639
97895
59002
03268
78862
G.Tư
0077
1962
4824
8339
G.Năm
9892
6035
5510
5769
1348
4280
G.Sáu
198
786
996
G.Bảy
68
85
05
96
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
18 0 52
1 0
9620 2 45
34 3 593
2 4 83
80392 5
938 6 82922
7 7 78
62947 8 560
632 9 6825
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 12/05/2024

Xem bảng miền
Chủ nhật
12/05
Thái Bình
ĐB 20-10-7-6-14-17-12-18lz
54105
G.Nhất
06147
G.Nhì
74859
97508
G.Ba
73957
99482
89320
24590
26706
66538
G.Tư
7963
9465
0076
7088
G.Năm
5862
9352
0691
2480
1519
4340
G.Sáu
751
430
989
G.Bảy
75
33
21
97
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
38429 0 685
259 1 9
658 2 10
36 3 308
4 07
760 5 1279
70 6 235
954 7 56
830 8 9082
815 9 710
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 05/05/2024

Xem bảng miền
Chủ nhật
05/05
Thái Bình
ĐB 12-14-3-16-20-10-2-11lr
80183
G.Nhất
07373
G.Nhì
48867
30896
G.Ba
17520
86768
30554
76145
87183
83127
G.Tư
7227
6852
1236
9205
G.Năm
5395
1882
5795
5573
3815
0478
G.Sáu
889
493
030
G.Bảy
67
22
52
63
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
32 0 5
1 5
2528 2 2720
697282 3 06
5 4 5
92104 5 224
39 6 7238
6222 7 328
76 8 9232
8 9 3526
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 28/04/2024

Xem bảng miền
Chủ nhật
28/04
Thái Bình
ĐB 14-17-4-16-6-9-5-20lg
37696
G.Nhất
21957
G.Nhì
22046
36692
G.Ba
64560
66075
18325
29166
09527
99349
G.Tư
8645
6772
3361
2640
G.Năm
4773
5555
6771
6035
9625
1386
G.Sáu
601
374
875
G.Bảy
79
73
02
95
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
46 0 21
076 1
079 2 527
72 3 5
7 4 5096
97253224 5 57
8649 6 106
25 7 9324512
8 6
74 9 526
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 21/04/2024

Xem bảng miền
Chủ nhật
21/04
Thái Bình
ĐB 16-19-9-20-18-12-1-2kz
19980
G.Nhất
85986
G.Nhì
47577
69280
G.Ba
98092
25825
81059
57932
33830
71715
G.Tư
5543
1384
6975
5836
G.Năm
2326
4322
0703
7162
4509
0470
G.Sáu
191
392
571
G.Bảy
11
59
91
39
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
7382 0 39
1927 1 15
92263 2 625
04 3 9620
8 4 3
721 5 92
238 6 2
7 7 1057
8 406
5230 9 1222
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 14/04/2024

Xem bảng miền
Chủ nhật
14/04
Thái Bình
ĐB 3-19-13-2-18-12-1-4kr
71396
G.Nhất
20801
G.Nhì
73470
83615
G.Ba
59318
54657
90221
19494
20418
77848
G.Tư
2581
6371
8850
1300
G.Năm
0309
2342
1961
6616
5569
5870
G.Sáu
496
635
489
G.Bảy
52
22
89
90
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
97250 0 901
68720 1 6825
524 2 21
3 5
9 4 28
31 5 207
921 6 19
5 7 01
124 8 921
8206 9 0624
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808