Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/07/2024

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 15/07/2024

Xem bảng tỉnh
Thứ hai
15/07
Hà Nội
ĐB 5-15-1-16-9-8-11-10qa
43030
G.Nhất
44299
G.Nhì
00340
25339
G.Ba
07684
45118
22380
38063
77163
79753
G.Tư
4649
7841
5946
3334
G.Năm
6828
9681
9694
2252
3035
5230
G.Sáu
700
124
697
G.Bảy
67
41
66
81
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
03284 0 0
4282 1 8
5 2 48
625 3 5049
2938 4 12960
3 5 23
64 6 7632
69 7
21 8 140
439 9 749
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 08/07/2024

Xem bảng tỉnh
Thứ hai
08/07
Hà Nội
ĐB 5-16-11-1-4-18-3-9ps
40957
G.Nhất
85011
G.Nhì
44816
91475
G.Ba
68840
55189
96603
52328
78597
76511
G.Tư
0449
2923
1956
5319
G.Năm
6126
1272
4973
2248
3055
9627
G.Sáu
243
424
253
G.Bảy
88
67
50
78
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
54 0 3
12 1 916
7 2 46738
45720 3
2 4 3890
57 5 03567
251 6 7
6295 7 8235
8742 8 89
418 9 7
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 01/07/2024

Xem bảng tỉnh
Thứ hai
01/07
Hà Nội
ĐB
chờ kết quả
G.Nhất
chờ kết quả
G.Nhì
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Ba
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Tư
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Năm
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Sáu
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Bảy
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
28 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 24/06/2024

Xem bảng tỉnh
Thứ hai
24/06
Hà Nội
ĐB 20-9-16-3-2-19-14-7pa
50550
G.Nhất
86177
G.Nhì
52034
56446
G.Ba
52544
11561
60576
32221
80501
30750
G.Tư
2437
4567
4586
1462
G.Năm
8833
0695
7341
0326
4379
2475
G.Sáu
429
580
654
G.Bảy
34
12
75
20
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
2852 0 1
4620 1 2
16 2 0961
3 3 4237
3254 4 146
729 5 40
2874 6 721
367 7 52967
8 06
27 9 5
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 10/06/2024

Xem bảng tỉnh
Thứ hai
10/06
Hà Nội
ĐB 17-4-19-7-20-10-3-14nh
44465
G.Nhất
74590
G.Nhì
42780
45659
G.Ba
29196
34304
14475
53724
61637
14983
G.Tư
2658
7187
9374
8323
G.Năm
6582
0009
4547
5429
5950
0984
G.Sáu
646
461
869
G.Bảy
33
06
76
92
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
589 0 694
6 1
98 2 934
328 3 37
8702 4 67
76 5 089
0749 6 195
483 7 645
5 8 24730
6025 9 260
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 03/06/2024

Xem bảng tỉnh
Thứ hai
03/06
Hà Nội
ĐB 19-20-7-16-13-1-11-2na
35024
G.Nhất
46369
G.Nhì
76603
27648
G.Ba
55510
32786
54609
39479
29714
06833
G.Tư
7020
8676
3089
5912
G.Năm
9288
0277
3980
8641
4689
7198
G.Sáu
225
813
825
G.Bảy
78
48
45
15
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
821 0 93
4 1 53204
1 2 5204
130 3 3
12 4 8251
4122 5
78 6 9
7 7 8769
74289 8 80926
82076 9 8
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 27/05/2024

Xem bảng tỉnh
Thứ hai
27/05
Hà Nội
ĐB 15-5-8-1-16-19-12-14ms
72578
G.Nhất
03162
G.Nhì
29946
49185
G.Ba
10694
39375
83675
96521
94508
49856
G.Tư
5521
7559
0698
8712
G.Năm
1793
4900
1219
2541
0475
3049
G.Sáu
322
063
620
G.Bảy
40
07
32
52
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Hà Nội
Chục Số Đơn vị
420 0 708
422 1 92
35216 2 2012
69 3 2
9 4 0196
738 5 296
54 6 32
0 7 538
907 8 5
145 9 384
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808