Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/07/2024

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền bắc - 14/07/2024

Xem bảng tỉnh
Chủ nhật
14/07
Thái Bình
ĐB 17-20-3-18-6-8-2-13pz
81707
G.Nhất
44574
G.Nhì
72831
05924
G.Ba
80549
29198
30206
65279
81970
38879
G.Tư
6754
7163
9094
7920
G.Năm
7959
6409
5695
0810
4062
5469
G.Sáu
754
323
701
G.Bảy
20
99
33
18
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
2217 0 1967
03 1 80
6 2 0234
326 3 31
52927 4 9
9 5 429
0 6 293
0 7 9204
19 8
9506472 9 9548
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 07/07/2024

Xem bảng tỉnh
Chủ nhật
07/07
Thái Bình
ĐB 18-10-5-2-13-4-14-6pr
04973
G.Nhất
13645
G.Nhì
93758
80311
G.Ba
08269
95236
98299
05616
56763
84794
G.Tư
4486
1137
3800
0678
G.Năm
9128
2626
0814
1094
1692
1102
G.Sáu
876
217
170
G.Bảy
77
79
81
80
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
870 0 20
81 1 7461
90 2 86
67 3 76
192 4 5
4 5 8
72831 6 93
713 7 796083
275 8 106
769 9 4229
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 30/06/2024

Xem bảng tỉnh
Chủ nhật
30/06
Thái Bình
ĐB 14-20-17-18-6-2-19-7pg
44529
G.Nhất
97547
G.Nhì
44076
29381
G.Ba
58958
68481
51093
99106
23245
61102
G.Tư
9146
4482
7411
5298
G.Năm
3729
5174
5314
2979
6682
0037
G.Sáu
523
819
023
G.Bảy
46
71
48
56
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
0 62
7182 1 941
820 2 3292
229 3 7
71 4 62857
4 5 68
42507 6
34 7 1496
495 8 2212
1227 9 83
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 23/06/2024

Xem bảng tỉnh
Chủ nhật
23/06
Thái Bình
ĐB 11-12-19-8-5-9-10-20nz
28501
G.Nhất
82333
G.Nhì
70755
12632
G.Ba
66679
45096
22032
03494
56778
44165
G.Tư
3608
4908
3979
2964
G.Năm
0657
1605
8402
0155
6459
6512
G.Sáu
582
872
699
G.Bảy
16
36
43
49
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
0 52821
0 1 62
870132 2
43 3 6223
69 4 39
0526 5 7529
139 6 45
5 7 2928
027 8 2
49572 9 964
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 16/06/2024

Xem bảng tỉnh
Chủ nhật
16/06
Thái Bình
ĐB
chờ kết quả
G.Nhất
chờ kết quả
G.Nhì
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Ba
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Tư
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Năm
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Sáu
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
G.Bảy
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
28 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 09/06/2024

Xem bảng tỉnh
Chủ nhật
09/06
Thái Bình
ĐB 20-18-9-10-15-7-16-4ng
29226
G.Nhất
12081
G.Nhì
04978
89159
G.Ba
75765
08766
58006
28080
09244
62832
G.Tư
7153
6944
3278
3322
G.Năm
0120
9418
9965
9898
9701
1674
G.Sáu
166
197
692
G.Bảy
22
53
84
19
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
28 0 16
08 1 98
2293 2 2206
52 3 2
8742 4 42
62 5 329
6202 6 6252
9 7 482
1972 8 401
15 9 728
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền bắc - 02/06/2024

Xem bảng tỉnh
Chủ nhật
02/06
Thái Bình
ĐB 1-9-10-2-3-4-12-20mz
27070
G.Nhất
02994
G.Nhì
36292
52317
G.Ba
07937
14608
10458
06213
58868
17285
G.Tư
6972
5496
2027
0066
G.Năm
9438
1307
9291
6736
0777
0712
G.Sáu
000
718
703
G.Bảy
99
90
48
11
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoHàng Chục
Thái Bình
Chục Số Đơn vị
907 0 0378
19 1 18237
179 2 7
01 3 867
9 4 8
8 5 8
396 6 68
07231 7 720
413056 8 5
9 9 901624
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808