Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01/08/2021
Trực tiếp KQXS Miền Nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Đà Lạt 01/08/2021

Xem bảng miền
Chủ nhật
01/08
XSDL
Giải 8
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
Đặc Biệt
chờ kết quả
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xem KQXS Đà Lạt 25/07/2021

Xem bảng miền
Chủ nhật
25/07
XSDL
Giải 8
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
Đặc Biệt
chờ kết quả
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xem KQXS Đà Lạt 18/07/2021

Xem bảng miền
Chủ nhật
18/07
XSDL
Giải 8
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
Đặc Biệt
chờ kết quả
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xem KQXS Đà Lạt 11/07/2021

Xem bảng miền
Chủ nhật
11/07
XSDL
Giải 8
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
Đặc Biệt
chờ kết quả
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xem KQXS Đà Lạt 04/07/2021

Xem bảng miền
Chủ nhật
04/07
ĐL-7K1
Giải 8
04
Giải 7
128
Giải 6
1143
1855
3137
Giải 5
6054
Giải 4
18121
51951
90993
42573
41354
34029
02743
Giải 3
29213
72985
Giải 2
26773
Giải 1
10784
Đặc Biệt
273435
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 4
25 1 3
2 819
429721 3 75
0528 4 32
583 5 541
6
3 7 32
2 8 54
2 9 3

Xem KQXS Đà Lạt 27/06/2021

Xem bảng miền
Chủ nhật
27/06
ĐL-6K4
Giải 8
03
Giải 7
341
Giải 6
2577
3228
2074
Giải 5
5259
Giải 4
35523
22630
05260
03988
27538
99151
69557
Giải 3
92517
92643
Giải 2
22514
Giải 1
39300
Đặc Biệt
960198
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
360 0 30
45 1 74
2 83
024 3 08
71 4 13
5 917
6 0
751 7 74
2839 8 8
5 9 8

Xem KQXS Đà Lạt 20/06/2021

Xem bảng miền
Chủ nhật
20/06
ĐL-6K3
Giải 8
82
Giải 7
685
Giải 6
2566
9269
2970
Giải 5
7583
Giải 4
02388
91308
70191
51232
03301
84642
59939
Giải 3
86894
55282
Giải 2
77389
Giải 1
16845
Đặc Biệt
491178
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
7 0 81
90 1
8234 2
8 3 29
9 4 25
84 5
6 6 69
7 08
807 8 25389
638 9 14
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808