Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/08/2021
Trực tiếp KQXS Miền Nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Sóc Trăng 04/08/2021

Xem bảng miền
Thứ tư
04/08
XSST
Giải 8
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
Đặc Biệt
chờ kết quả
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xem KQXS Sóc Trăng 28/07/2021

Xem bảng miền
Thứ tư
28/07
XSST
Giải 8
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
Đặc Biệt
chờ kết quả
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xem KQXS Sóc Trăng 21/07/2021

Xem bảng miền
Thứ tư
21/07
XSST
Giải 8
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
Đặc Biệt
chờ kết quả
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xem KQXS Sóc Trăng 14/07/2021

Xem bảng miền
Thứ tư
14/07
XSST
Giải 8
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
Đặc Biệt
chờ kết quả
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xem KQXS Sóc Trăng 07/07/2021

Xem bảng miền
Thứ tư
07/07
T7K1
Giải 8
87
Giải 7
945
Giải 6
9604
7558
7091
Giải 5
6328
Giải 4
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
Giải 3
60606
81206
Giải 2
04064
Giải 1
52613
Đặc Biệt
148248
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 462
92 1 63
4 2 815
1 3 5
096 4 528
4232 5 8
102 6 4
8 7
524 8 7
9 14

Xem KQXS Sóc Trăng 30/06/2021

Xem bảng miền
Thứ tư
30/06
T6K5
Giải 8
36
Giải 7
549
Giải 6
5221
9542
7348
Giải 5
7606
Giải 4
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
Giải 3
64651
10000
Giải 2
07388
Giải 1
44350
Đặc Biệt
997124
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
05 0 680
25 1 6
4 2 14
4 3 6
52 4 9283
5 410
301 6
7 7 79
4208 8 8
47 9

Xem KQXS Sóc Trăng 23/06/2021

Xem bảng miền
Thứ tư
23/06
T6K4
Giải 8
53
Giải 7
276
Giải 6
7038
0959
9307
Giải 5
5544
Giải 4
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
Giải 3
39062
48748
Giải 2
66239
Giải 1
39452
Đặc Biệt
827254
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 734
1
65 2
503 3 82439
4305 4 48
6 5 3924
7 6 952
0 7 6
324 8
563 9
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808