Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/08/2021

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền Nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam - 02/08/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ hai

02-08

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
XSHCM XSDT XSCM
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 26/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ hai

26-07

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
XSHCM XSDT XSCM
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 19/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ hai

19-07

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
XSHCM XSDT XSCM
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 12/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ hai

12-07

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
XSHCM XSDT XSCM
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 05/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ hai

05-07

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
7B2 K27 T07K1
Giải 8
54
52
35
Giải 7
546
842
155
Giải 6
5488
9218
8403
9991
2135
0046
1132
8250
8223
Giải 5
3629
9657
7011
Giải 4
08158
71260
87652
11529
63707
54402
72607
73374
79896
58738
83106
61203
47525
10396
87473
05065
45802
00820
80423
60035
93925
Giải 3
75030
81061
68317
50973
20775
63828
Giải 2
73298
07711
64369
Giải 1
32520
20857
46168
Đặt biệt
472296
467462
341542
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
632 0 3722
6 1 8
50 2 90
0 3 0
5 4 6
5 482
49 6 01
02 7
8159 8 8
22 9 86
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0 63
91 1 71
546 2 5
07 3 58
7 4 26
32 5 27
4920 6 2
521 7 43
3 8
9 162
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
52 0 2
1 1 1
304 2 3058
227 3 52
4 2
325627 5 50
6 598
7 35
26 8
6 9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 28/06/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ hai

28-06

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
6E2 K26 T06K4
Giải 8
69
29
77
Giải 7
413
123
384
Giải 6
2327
4799
3058
6030
1403
2113
7283
3056
7342
Giải 5
9717
2310
8991
Giải 4
34272
17647
86245
13458
49247
51822
86166
94883
36480
14384
75989
46917
91151
57927
07017
63526
22766
51771
56190
51878
39242
Giải 3
95699
82845
70272
03059
65789
87304
Giải 2
15898
30870
65987
Giải 1
23029
45049
26674
Đặt biệt
830771
957647
087784
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
7 1 37
72 2 729
1 3
4 7252
42 5 8
6 6 96
2142 7 21
529 8
6922 9 928
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
3187 0 3
5 1 307
7 2 937
2018 3 0
8 4 97
5 19
6
124 7 20
8 3049
2854 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
9 0 4
97 1 7
42 2 6
8 3
8207 4 2
5 6
526 6 6
718 7 7184
7 8 4397
8 9 10
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 21/06/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ hai

21-06

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
6D2 K25 T06K3
Giải 8
66
91
15
Giải 7
205
924
414
Giải 6
2705
9030
7944
0553
2262
0748
3365
7711
5111
Giải 5
8227
0589
5412
Giải 4
90510
07492
61888
52573
38138
58514
46855
02705
16940
61286
20197
83576
44400
56798
00619
06616
40058
39435
59800
92739
97618
Giải 3
35538
14870
23644
33058
01588
77841
Giải 2
60803
59210
92973
Giải 1
33208
38706
04730
Đặt biệt
373557
342088
955475
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
317 0 538
1 04
9 2 7
70 3 082
41 4 4
025 5 57
6 6 6
25 7 30
8320 8 8
9 2
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
401 0 506
9 1 0
6 2 4
5 3
24 4 804
0 5 38
870 6 2
9 7 6
4958 8 968
8 9 178
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
03 0 0
124 1 54122968
1 2
7 3 590
1 4 1
1637 5 8
1 6 5
7 35
518 8 8
13 9
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808