Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/08/2021
Trực tiếp KQXS Miền Nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam - 03/08/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ ba

03-08

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
XSBTR XSVT XSBL
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 27/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ ba

27-07

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
XSBTR XSVT XSBL
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 20/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ ba

20-07

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
XSBTR XSVT XSBL
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 13/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ ba

13-07

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
XSBTR XSVT XSBL
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 06/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ ba

06-07

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K27T07 7A T7K1
Giải 8
83
14
79
Giải 7
950
829
084
Giải 6
3386
7416
8577
1669
5997
1080
0793
4645
7503
Giải 5
0829
0930
1856
Giải 4
58470
33448
68392
76755
14609
28459
78075
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
Giải 3
96726
78191
16989
09442
73657
40280
Giải 2
34253
36744
79040
Giải 1
98432
23032
06205
Đặt biệt
330932
582806
490318
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
57 0 9
9 1 6
932 2 96
85 3 2
4 8
57 5 0593
812 6
7 7 705
4 8 36
205 9 21
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
8347 0 96
5 1 4
543 2 9
3 062
154 4 024
5 124
30 6 9
9 7 0
8 09
2608 9 7
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
384 0 35
98 1 8
2 37
902 3 0
8 4 50
40 5 67
5 6 9
825 7 9
1 8 4710
76 9 31
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 29/06/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ ba

29-06

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K26T06 6E T6K5
Giải 8
55
20
49
Giải 7
820
765
741
Giải 6
0982
1693
9528
9198
9759
7511
5396
2381
9956
Giải 5
8380
8297
4342
Giải 4
33581
45316
14827
19520
14640
51664
59263
31495
79288
47772
05941
09501
75042
90245
44978
01070
97047
05159
68735
28541
04711
Giải 3
00776
00362
18023
77867
11608
37431
Giải 2
80615
41633
05047
Giải 1
43280
91530
08136
Đặt biệt
111651
237021
037839
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
22824 0
85 1 65
86 2 087
96 3
6 4 0
51 5 51
17 6 432
2 7 6
2 8 201
9 3
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
23 0 1
1402 1 1
74 2 031
23 3 30
4 125
694 5 9
6 57
96 7 2
98 8 8
5 9 875
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
7 0 8
42813 1 1
4 2
3 5169
4 91272
3 5 69
953 6
42 7 80
70 8 1
453 9 6
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 22/06/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ ba

22-06

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K25T06 6D T6K4
Giải 8
64
12
69
Giải 7
426
914
506
Giải 6
4805
3676
7695
8135
5604
7847
7478
1240
1754
Giải 5
1294
4252
6165
Giải 4
50109
23139
41333
68081
75940
11318
11173
52765
96373
89644
27992
72642
21204
43595
18287
07599
75646
69302
70885
45186
83358
Giải 3
20268
65949
17942
05060
94485
95374
Giải 2
85626
94442
85460
Giải 1
92876
07845
68681
Đặt biệt
916418
787778
178212
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
4 0 59
8 1 82
2 6
37 3 93
69 4 09
09 5
2272 6 48
7 623
126 8 1
034 9 54
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
6 0 42
1 24
15943 2
7 3 5
1024 4 74235
3694 5 2
6 50
4 7 38
7 8
9 25
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
46 0 62
8 1 2
01 2
3
57 4 06
682 5 48
048 6 950
8 7 84
75 8 75261
69 9 9
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808