Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/08/2021
Trực tiếp KQXS Miền Nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam - 04/08/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ tư

04-08

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
XSDN XSCT XSST
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 28/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ tư

28-07

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
XSDN XSCT XSST
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 21/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ tư

21-07

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
XSDN XSCT XSST
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 14/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ tư

14-07

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
XSDN XSCT XSST
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 07/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ tư

07-07

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
7K1 K1T7 T7K1
Giải 8
61
45
87
Giải 7
806
421
945
Giải 6
8714
0026
1678
2050
8724
4774
9604
7558
7091
Giải 5
5683
9903
6328
Giải 4
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
Giải 3
27532
33860
49479
63453
60606
81206
Giải 2
85992
69035
04064
Giải 1
57577
26139
52613
Đặt biệt
168076
125151
148248
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
36 0 6
69 1 4
7923 2 6
8 3 072
1 4
5 8
027 6 10
37 7 8276
725 8 3
9 122
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
5 0 32
25 1 823
180 2 14
015 3 59
27 4 5
493 5 031
6 7
6 7 49
1 8 2
73 9 5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 462
92 1 63
4 2 815
1 3 5
096 4 528
4232 5 8
102 6 4
8 7
524 8 7
9 14
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 30/06/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ tư

30-06

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
6K5 K5T6 T6K5
Giải 8
52
10
36
Giải 7
387
561
549
Giải 6
6989
5552
0083
1319
4450
4346
5221
9542
7348
Giải 5
5894
9378
7606
Giải 4
43615
22774
26364
29817
08035
17029
85617
83751
67408
18024
67205
06730
02813
50063
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
Giải 3
45940
80861
22183
80910
64651
10000
Giải 2
33440
37165
07388
Giải 1
85243
53310
44350
Đặt biệt
235490
264290
997124
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
429 0
6 1 572
52 2 9
84 3 5
976 4 023
13 5 2
6 41
812 7 4
8 793
82 9 40
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
13539 0 85
65 1 093
2 4
168 3 0
2 4 6
06 5 01
4 6 135
7 8
70 8 3
1 9 0
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
05 0 680
25 1 6
4 2 14
4 3 6
52 4 9283
5 410
301 6
7 7 79
4208 8 8
47 9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 23/06/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ tư

23-06

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
6K4 K4T6 T6K4
Giải 8
55
08
53
Giải 7
390
883
276
Giải 6
3987
6349
0929
0157
1849
7020
7038
0959
9307
Giải 5
4934
6867
5544
Giải 4
68521
09536
43685
65256
71523
45742
74117
91149
09481
04304
22854
50339
07476
12474
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
Giải 3
14623
22613
09403
75219
39062
48748
Giải 2
60416
85249
66239
Giải 1
73708
91576
39452
Đặt biệt
260023
266191
827254
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
9 0 8
2 1 736
4 2 9133
231 3 46
3 4 92
58 5 56
351 6
81 7
0 8 75
42 9 0
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
2 0 843
89 1 9
2 0
80 3 9
057 4 93
5 74
72 6 7
56 7 624
0 8 31
4331 9 1
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 734
1
65 2
503 3 82439
4305 4 48
6 5 3924
7 6 952
0 7 6
324 8
563 9
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808