Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/08/2021

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền Nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam - 30/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ sáu

30-07

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
XSVL XSBD XSTV
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 23/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ sáu

23-07

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
XSVL XSBD XSTV
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 16/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ sáu

16-07

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
XSVL XSBD XSTV
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 09/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ sáu

09-07

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
XSVL XSBD XSTV
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 02/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ sáu

02-07

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
42VL27 07KS27 30TV27
Giải 8
04
87
87
Giải 7
028
360
880
Giải 6
1610
7245
0064
3648
3821
1918
1764
6482
3223
Giải 5
4198
7120
3356
Giải 4
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
Giải 3
83657
09203
53302
26287
59196
49426
Giải 2
92989
46311
12941
Giải 1
94484
64473
94454
Đặt biệt
065068
922293
531312
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
15 0 43
391 1 01
2 8
0 3 921
068 4 5
4 5 07
6 498
5 7
296 8 94
3268 9 81
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
623 0 2
21 1 851
20 2 1032
279 3 04
3 4 8
1 5
6 6 06
83 7 3
41 8 7
9 3
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
8 0 719
04 1 72
81 2 386
2 3
65 4 1
5 64
5692 6 467
8061 7
2 8 702
0 9 6
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 25/06/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ sáu

25-06

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
42VL26 06KS26 30TV26
Giải 8
90
76
80
Giải 7
916
310
553
Giải 6
7670
1916
8979
3303
7357
0416
1829
6039
0350
Giải 5
0788
6678
1848
Giải 4
21647
82688
13801
04795
42537
80497
04969
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
65566
27185
48332
68600
98996
02065
53130
Giải 3
22886
79740
80606
46367
60771
56060
Giải 2
25022
36389
91112
Giải 1
58240
76674
24143
Đặt biệt
823143
187649
707542
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
9742 0 1
0 1 6
2 2 2
4 3 7
4 703
9 5
128 6 9
439 7 09
82 8 86
76 9 057
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
17 0 3246
9 1 06
2
02 3 5
07 4 9
93 5 7
710 6 7
56 7 6804
79 8 9
84 9 518
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
85036 0 0
7 1 2
314 2 9
54 3 920
4 832
86 5 30
69 6 650
7 1
4 8 05
23 9 6
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 18/06/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ sáu

18-06

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
42VL25 06KS25 30TV25
Giải 8
17
49
14
Giải 7
875
998
682
Giải 6
9795
2437
6136
8506
7431
9707
4382
2304
9015
Giải 5
6050
6521
9004
Giải 4
49737
83004
90300
24023
84291
93949
14718
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
86876
63714
24839
14157
89783
70727
46330
Giải 3
51540
91298
08560
55737
16084
47507
Giải 2
17822
52769
68405
Giải 1
78044
74954
26342
Đặt biệt
132596
156167
829097
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
504 0 40
9 1 78
2 2 32
2 3 726
04 4 904
79 5 0
39 6
132 7 5
19 8
4 9 5186
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
6 0 62792
32 1
4 2 1
3 167
75 4 92
8 5 4
023 6 097
036 7 4
9 8 5
4026 9 8
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
3 0 4275
1 45
824 2 7
8 3 90
12028 4 2
10 5 7
7 6
5209 7 6
8 234
3 9 7
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808