Đổi số trúng

0907080808
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/08/2021
Trực tiếp KQXS Miền Nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam - 31/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ bảy

31-07

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
XSHCM XSLA XSBP XSHG
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Long An
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 24/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ bảy

24-07

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
XSHCM XSLA XSBP XSHG
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Long An
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 17/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ bảy

17-07

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
XSHCM XSLA XSBP XSHG
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Long An
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 10/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ bảy

10-07

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
XSHCM XSLA XSBP XSHG
Giải 8
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 7
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 6
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 5
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 4
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 3
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 2
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Giải 1
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đặt biệt
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Long An
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 03/07/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ bảy

03-07

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
7A7 7K1 7K1-21 K1T7
Giải 8
92
81
63
22
Giải 7
697
611
241
402
Giải 6
5758
7479
3907
8396
1418
0702
4253
3635
9478
7285
1498
0211
Giải 5
1736
3817
6662
7925
Giải 4
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
Giải 3
57839
84380
04000
72851
98082
96851
87555
92773
Giải 2
32995
72463
63039
63455
Giải 1
01660
15363
17334
96292
Đặt biệt
643631
925909
664013
951718
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
86 0 73
3 1
95 2 58
0 3 691
4
279 5 862
35 6 0
90 7 985
527 8 0
73 9 275
Long An
Chục Số Đơn vị
0 0 2920
8195 1 187
0 2
62 3
4 86
5 81
947 6 3
18 7 6
145 8 17
02 9 61
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0
45 1 33522
6128 2
625213 3 594
3 4 1
31 5 321
6 32
7 8
7 8 2
3 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0 289
12 1 18
209 2 2591
72 3
4
8252 5 52
6 6 6
9 7 32
901 8 5
20 9 872
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 26/06/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ bảy

26-06

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
6D7 6K4 6K4-21 K4T6
Giải 8
26
64
38
37
Giải 7
143
140
004
431
Giải 6
6910
1667
6594
1749
5608
0976
1461
7442
1521
0584
5271
1475
Giải 5
8580
8386
2613
0327
Giải 4
33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
Giải 3
37542
63283
85434
52249
15069
72056
13683
02531
Giải 2
19928
27691
43942
42283
Giải 1
91886
93790
48740
25760
Đặt biệt
108196
040828
028654
475269
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
182 0
1 0
3284 2 60798
48 3 22
9 4 32
5
289 6 7
62 7
82 8 08236
2 9 46
Long An
Chục Số Đơn vị
489 0 89
9 1
2 68
3 4
683 4 092
5
782 6 492
7 6
082 8 6084
42062 9 10
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
64 0 4
625 1 32
431 2 1
1 3 85
05 4 230
83 5 1964
5 6 109
7
3 8 5
56 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
6 0
327 1 3
52 2 752
7182 3 71
8 4 8
72 5 27
6 09
325 7 153
4 8 432
6 9
Lưu Hình KQXS

Xem KQXS Miền Nam - 19/06/2021

Xem bảng tỉnh

Thứ bảy

19-06

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
6C7 6K3 6K3-21 K3T6
Giải 8
68
34
29
04
Giải 7
164
115
966
320
Giải 6
5490
1672
7159
9852
2785
8695
1155
0777
7460
5415
0924
6454
Giải 5
6198
5861
3622
8115
Giải 4
20399
15976
61345
32703
07790
12787
14289
29035
50283
11644
51838
78228
92210
52668
56260
95113
29316
40693
97861
62886
88431
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
Giải 3
53233
05269
50155
95173
97845
49922
90769
31689
Giải 2
69334
70580
43622
44403
Giải 1
01152
45958
21722
56267
Đặt biệt
664980
915971
887162
355910
Đầy đủ
2 số
3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LotoLoto
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
928 0 3
1
75 2
03 3 34
63 4 5
4 5 92
7 6 849
8 7 26
69 8 790
5986 9 0289
Long An
Chục Số Đơn vị
18 0
67 1 50
5 2 8
87 3 458
34 4 4
18935 5 258
6 18
7 31
3265 8 530
9 5
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
62 0
63 1 36
246 2 92
19 3 1
4 5
54 5 5
618 6 6012
7 7 7
8 6
2 9 3
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
281 0 413
0 1 5260
2 04
530 3 3
025 4 8
125 5 435
1 6 97
6 7
4 8 09
68 9
Lưu Hình KQXS
Hotline: 0907080808
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0907080808